Aktualności

  • Po uroczystościach inaguracji nowego roku akademickiego 2011/2012 Rektor prof. dr hab. Michał Śliwa zaprosił wszystkich gości na uroczyste otwarcie nowego budynku Uczelni przy ulPodchorążych / Chmiela, w którym uczestniczyli również projektanci i wykonawcy inwestycji.

  • W dniu 27 maja 2010 r. Uniwersytet Pedagogiczny podpisał umowę z nowym Wykonawcą, firmą „MOSTOSTAL WARSZAWA S.A” na łączną kwotę brutto 19 439 990,29 PLN, która jest niższa w stosunku do zakładanej początkowo wartości w harmonogramie na roboty budowlane.

  • W dniu 27 maja 2010 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą "MOSTOSTAL WARSZAWA" S.A. Data rozpoczęcia prac budowlanych to 22 czerwca 2010.

  • W dniu 26 stycznia 2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdzie 85% wydatków zostanie sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  • W dniu 26 stycznia 2010r.  została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gdzie 85% wydatków zostanie sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.