Podpisanie aneksu nr 2 z Firmą Mostostal

Podpisanie Aneksu nr 2 z generalnym wykonawcą robót budowlanych.

 Z uwagi na przedłużający się prace związane z przygotowaniem dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowego budynku konieczne było przedłużenie okresu realizacji kontraktu z firmą Mostostal Warszawa S.A.