Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych

W dniu 27 maja 2010 r. Uniwersytet Pedagogiczny podpisał umowę z nowym Wykonawcą, firmą „MOSTOSTAL WARSZAWA S.A” na łączną kwotę brutto 19 439 990,29 PLN, która jest niższa w stosunku do zakładanej początkowo wartości w harmonogramie na roboty budowlane.

Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 26 stycznia 2010