Prace budowlane w czerwcu 2011

PRACE BUDOWLANE W MIESIĄCU CZERWCU 2011

W miesiącu czerwcu 2011 kontunowano prace budowlane.
 Wykonano 100% tynków. Trwa montaż kanałów wentylacyjnych na parterze,I,II,III,IV piętrze oraz dachu, został wykonany w 100%. Wykonano w 100% instalacji c.o.oraz 100% instalacji wody lodowej. Trwa montaż instalacji wod-kan na  parterze,I,II,III,IV piętrze, wykonano 100%. Założono 100% przewodów niskiego napięcia w korytach i pod tynkiem oraz przewodów instalacji teletechnicznej. Elewacje 95%.Instalacja klimatyzacji 90%.Montaż płytek ściennych 90%, płytek podłogowych 80%, stolarka drzwiowa 80%, malowanie 25%. Rozpoczęto prace wykończeniowe:oprawy oświetleniowe 45%, wykładziny 5%, Montaż opraw 50%,osprzęt elektryczny 15%,rozpoczęto biały montaż w łazienkach, grzejniki 40%.