Prace budowlane w lipcu 2011

PRACE BUDOWLANE W MIESIĄCU LIPCU 2011

 W lipcu wykonano;  .
 Elewacje 99%.Instalacja klimatyzacji 95%.Montaż płytek ściennych 9%, płytek podłogowych 85%, stolarka drzwiowa 85%, malowanie 30%. Rozpoczęto prace wykończeniowe: oprawy oświetleniowe 50%, wykładziny 30%, Montaż opraw 60%,osprzęt elektryczny 20%,rozpoczęto biały montaż w łazienkach, grzejniki 50%.