Prace budowlane w maju 2011

PRACE BUDOWLANE W MIESIĄCU MAJU 2011

W miesiącu maju 2011 kontunowano prace budowlane.
 Wykonano 99% tynków. Trwa montaż kanałów wentylacyjnych na parterze,I,II,III,IV piętrze oraz dachu, został wykonany w 99%. Wykonano w 96% instalacji c.o.oraz 94% instalacji wody lodowej. Trwa montaż instalacji wod-kan na  parterze,I,II,III,IV piętrze, wykonano 97%. Założono 90% przewodów niskiego napięcia w korytach i pod tynkiem oraz przewodów instalacji teletechnicznej. Elewacje 85%.Podłoża pod posadzki 50%.Zaczeto montaż płytek ściennych 50%, płytek podłogowych 20%, stolarka drzwiowa 40%, stolarka aluminowa 95%, malowanie 5%.