Prace budowlane we wrześniu 2011

PRACE BUDOWLANE W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2011

Zasadnicze prace budowlane zostały zakończone. Obecnie trwają niewielki roboty wykończeniowe przygotowujące budynek do odbiorów końcowych. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów powykonawczych.